שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

הוצאות העסק בעבודה מהבית

בתקופה האחרונה, טרנד העבודה מהבית צבר לא מעט תאוצה. יותר אנשים מעדיפים לעבוד מהבית, בין אם הם עצמאיים ובין אם הם שכירים. לעצמאיים יש יתרון בכך שהם יכולים לדווח על הוצאות מסוימות לצורך ניכוי מהכנסותיהם. תקנות המס מאפשרות להכיר בהוצאות מסוימות באופן חלקי, ובתנאי שניתן לזהות בצורה ברורה שהוצאות אלו שימשו לפעילות העסקית. הוצאות פרטיות לא יותרו לניכוי, ולכן חשוב לבצע הפרדה. לרוב, עצמאי שעובד מהבית ישתמש בחדר מסוים כמשרד. חלק מההוצאות שאותן הוא יוכל לנכות מהכנסותיו הן הוצאות הארנונה, מים וחשמל, לפי הגודל של חדר העבודה ביחס לגודל הדירה. אפשר להכיר גם בהוצאות שכירות כל עוד מספקים אישור ניכוי מס במקור מהמשכיר. ניתן להכיר בהוצאות ריבית על משכנתה שנלקחה באופן יחסי.

הוצאות אפשריות לניכוי במקרה של עבודה מהבית:

 • חשמל ומים: ניכוי באופן יחסי.
 • ארנונה ומסים עירוניים, לרבות הוצאות אבטחת ישוב (במידה ויש):  ניכוי באופן יחסי.
 • ציוד לעסק: ציוד לעסק כגון מחשב או נתב אינטרנט, מכשירים מיוחדים וריהוט לעסק יוכרו באופן מלא כל עוד אלו פריטים המשמשים למטרות העסק. את ההוצאות מכירים לאורך תקופה על ידי ניכוי הוצאות פחת.
 • אחזקה וניקיון: תשלומים לועד בית או מנקה, ואף הוצאות בגין חומרי ניקוי, יותרו בניכוי לפי החלק היחסי.
 • טלפון: הוצאות טלפון עבור שיחות לחו"ל יוכרו כל עוד בוצעו למטרות העסק, ויש צורך לבצע רישום של השיחות ולתעד את תאריך השיחה, זמן השיחה ומטרתה. הוצאות בגין שיחות מקומיות יוכרו לפי מגבלות מסוימות – כל עוד ההוצאה השנתית לא עולה על 2,400 ש"ח היא לא תותר בניכוי. אם היא בין 2,400 ש"ח ל- 12,000 ש"ח בשנה, ניתן לנכות את סכום ההוצאה פחות 2,400 ש"ח.
 • אינטרנט: הוצאות אינטרנט יוכרו באופן יחסי, אלא אם כן האינטרנט משמש אך ורק לעסק ואז ניתן להכיר במלוא ההוצאות.
 • תיקונים: הוצאות תיקון ציוד העסק יוכרו במלואן.
 • שיפוצים: שיפוצים כלליים ניתן להכיר באופן יחסי.
  אם השיפוץ נקודתי ומיועד אך ורק לעסק ההוצאה תוכר במלואה.
  הוצאות שיפוצים לרוב יוכרו לאורך תקופה, על ידי הכרה בהוצאות פחת.
 • כיבוד: מצרכים רבים לא יותרו לניכוי, הוצאות כיבוד מוכרות כל עוד הן על שתייה, קפה, עוגיות וכדומה. ההוצאות יותרו בניכוי בשיעור של 80% מההוצאה.
 • פחת: הוצאות פחת על הדירה יוכרו אך ורק אם הדירה בבעלות בעל העסק, לפי החלק היחסי של חדר העבודה ביחס לגודל הדירה. בחירה בהכרת פחת על הנכס עלול לבטל הטבות מס בכך שהנכס יסווג כנכס עסקי.
 • ריבית והפרשי הצמדה על משכנתה: במידה והנכס בבעלות בעל העסק, יש אפשרות להכיר בחלק יחסי מהוצאות הריבית על משכנתה שנלקחה.

הכרה בהוצאות שכירות

ניתן לנכות הוצאות שכירות לפי מספר תנאים:
· יש לציין בחוזה השכירות שבעל הנכס מאשר כי חלק מהנכס מושכר לצרכי עסק.
· על בעל הנכס לדווח על חלק מהכנסות השכירות לפי הכנסות מהשכרת נכס שלא לצורך מגורים, ויש לקבל אישור על ניכוי במקור מדמי השכירות.
· כל עוד אין לבעל הנכס פטור מניכוי מס במקור לגבי השכרת הנכס, השוכר יצטרך להעביר את הסכום שנוכה במקור לפקיד השומה.
לסיכום, הכרה בהוצאות שכירות דורשת חשבונית על החלק היחסי של העסק וניכוי של 35% מס לבעל הנכס. בנוסף אפשרות זו מבטלת לבעל הנכס הטבות שכירות מסוימות, ולכן לא נהוג לממש את האפשרות להכיר בהוצאות שכירות.

מנפצים סטיגמות

אחת הטעויות הנפוצות בנושא זה היא האמונה כי הכרה בהוצאות ריבית ממשכנתה מבטלת את הפטור ממס שבח. ניכוי הוצאות החזקת דירה, הכוללות פחת וריבית על משכנתה, אינו פוגע בזכאות לפטור ממס שבח כשמוכרים את הנכס כל עוד הוא משמש בעיקר למגורים.

עצמאי שעובד מהבית יכול להכיר בחלק יחסי מהוצאות הריבית על משכנתה בניכוי כנגד הכנסות מעסק או משכירות. הוצאות הריבית שמכירים בהן אינן ישמשו בעתיד להקטנת מס שבח במידה ובוחרים במסלול פטור ממס, או במסלול 10% מס. 

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן