שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

איך לבטל או להקטין מקדמות למס הכנסה?

אם אתם נדרשים לשלם מקדמות למס הכנסה, נעשה לכם סדר ונסביר כיצד ניתן להקטין או לבטל אותן במידת הצורך.

מקדמות מס הכנסה עלולות להיות נטל כלכלי עבור עסקים רבים, במיוחד בתקופות אי וודאות ומשברים כמו הקורונה והמלחמה אשר אנו חווים בימים אלה.

מטרת המאמר להביא לידיעת הציבור את האפשרות להקטין ואף לבטל את מקדמות העסק למס הכנסה על פי חוק, וכיצד לעשות זאת הלכה למעשה.

בעלי עסקים משלמים מס הכנסה סופי על פי נתוני הרווח השנתי שמוגש לרשויות בדו"ח המס השנתי, בערך כחצי שנה לאחר שנת סיום המס הקודמת. עקב פער הזמנים בין יצירת הרווח של העסק למועד תשלום המיסים, נוצרו מקדמות המס אשר נועדו לגשר על הפערים.

בדרך כלל מקדמות מס הכנסה מבוססות על ההכנסות משנים קודמות, לכן אם העסק נקלע לקשיים מכל סיבה והכנסותיו ירדו, המקדמה לא תייצג את הכנסתו הנוכחית. חשוב להדגיש שאין החזרי מס על מקדמות ששולמו בשנת המס, אלא רק בשנות המס הבאות ולכן חשוב לשלם מקדמות בהתאם להכנסות העסק על מנת לא להיקלע לקשיים כלכליים.

מה אפשר לעשות בנידון? טופס 2216 לשירותך

באמצעות טופס 2216א תוכלו להגיש בקשה להקטנת ואף ביטול המקדמה.
שיעור המקדמות נקבע באופן אוטומטי על ידי מחשב אך הוא ניתן לשינוי על ידי פקיד השומה. באמצעות הטופס ניתן לפנות אל פקיד השומה בבקשה לשינוי גובה המקדמה.
במידה וידחה, רשאי בעל העסק אף לערער ולפנות לבית המשפט.man sitting at a desk

פקיד השומה עלול לפסול פנייה במקרים מסוימים, לדוגמא:
חקירה פלילית בחשד להעלמת מס הכנסה, עסק שהגיש מקדמות בחסר בשנה קודמת, עסק אשר שילם מקדמות בחסר בשנת מס קודמת וכד'.

על מנת לערער יש להכין ניתוח עדכני של רווחיות העסק, לאחר מכן יש להתייחס לליקויים אשר צוינו על ידי פקיד השומה להגדת המקדמות. עבור הצלחת הערעור רצוי להיות מסודרים ולהוכיח שהמקדמות גדולות מהרווחים העתידיים שלכם.

צריך לשים לב שאם ביקשנו להקטין מקדמות אך בסופו של דבר אנו חייבים במס בדו"ח השנתי, סביר להניח שמס הכנסה יקנוס על ההפרש שבין הסכום שביקשנו לבטל לחבות המס בפועל.

מילוי טופס 2216

ניתן למלא את הטופס באופן מקוון.

פיצלנו אותו לחלקים והוספנו הסברים לנוחיותם.

לחצו כאן למעבר למילוי הטופס.

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן