שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

דו"ח רווח והפסד לעצמאי

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד.

דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות. מעקב יעיל יסייע לך להיות בשליטה על הרווחיות בעסק, לייעל את העסק, ויאפשר תכנון מס נכון יותר ובזכות זה גם חיסכון בתשלומי מס.

הצגת פעילות העסק ורווחיותו בצורה מסודרת חשובה גם לצורך קבלת אשראי בתנאים טובים יותר מהבנק. לפני שהבנק מציע הלוואה, הוא בודק את מצב החברה.

ככל שהעסק רווחי ומסודר יותר, כך תנאי האשראי יהיו טובים יותר ובעל העסק ישלם פחות ריבית. תקנות המס מאפשרות להכיר בכל מיני סוגים של הוצאות בעסק, כולל הוצאות פחת, ריבית על הלוואות, עמלות, ארנונה, חשמל ועוד.

מס. הלוואה, הוא בודק את מצב החברה. ועוד.

מס. הלוואה, הוא בודק את מצב החברה. ועוד.
תיעוד הוצאות נכון, יפחית את שורת הרווח ויקטין את הוצאות המס שלך.

עוסק פטור? זה מה שחשוב לדעת על דיווח ההכנסות שלך

במהלך הגשת דו"ח רווח והפסד ממלאים את הפרטים אודות הכנסה מיגיעה אישית, כלומר מהעסק ומהעבודה שהושקעה בו לאורך השנה. זהו החלק שיקבע את גובה המס שישלם העוסק הפטור לרשות המיסים. 

בחלק הזה, חשוב למלא את ההכנסה החייבת לפי הקבלות שהפקת. מתוך הסכום שהתקבל, ינוכו ההוצאות המוכרות בחוק – ביניהן הוצאות עסק כמו טלפון, אינטרנט, שכירות וכדומה. עצמאי עוסק מורשה מדווח גם על הפרשות לקרנות גמל, פנסיה והשתלמות ותקבולי הביטוח הלאומי.

עוסק מורשה? כך נראה הדו"ח שלך

גם דו"ח רווח והפסד של עוסק מורשה יקיף את מלוא הכנסות העסק ואת הוצאות העסק המוכרות לניכוי מס. אצל עוסק מורשה, ינוכו תשלומי המע"מ וההתייחסות תהיה רק להכנסות ולהוצאות לפני תשלומי המע"מ.

תמונה- דוח רווח והפסד

 השפעת הפחת על רווחי העסק

הוצאות נוספות שמכירים בהן מרכוש קבוע אלה הוצאות הפחת של העסק. מה זה פחת? פחת הוא בלאי שמוריד את ערך הנכס, אף על פי שהוא לא בהכרח מוציא כסף מחשבון העסק. 

שקלים- תקנות המס לדוגמא:  עצמאי קונה מחשב ב- 6000 שקלים והחשבונאות מכירות בעובדה שככל שהמחשב יעבוד יותר הוא גם ישחק והערך שלו יירד.

בדוגמה זו, מס הכנסה מגדיר שהשימוש הסביר הוא 3 שנים ולכן ניתן לפרוס את ההוצאה בדוח הרווח והפסד למשך 3 שנים. שנה לאחר הרכישה שווי המכונה יהיה כ- 4000 שקלים ושנה לאחר מכן כ- 2000 שקלים. ההפרש בשווי מסווג כהוצאות פחת, 'הוצאות' אלו לא ישתקפו בתזרים הממשי של העסק, אך מס הכנסה מכיר בהוצאות אלה וניתן להשתמש בהן כדי להקטין את חבות המס.

איך יודעים כמה פחת 'מורידים' מערך הנכס כל שנה? רשות המסים פרסמה את "תקנות הפחת" המתייחסות לשנות ההפחתה של נכסים.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן