שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

ביטוח לאומי לעצמאיים – מי משלם, כמה ומתי?

למעט מי שנהנים מפטור על רקע כזה או אחר, כל אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה מחוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. גובה התשלום מחושב לפי אחוז מסוים מגובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה (כמו למשל מהשכרת נכס מסחרי). חשוב גם המעמד הביטוחי אשר יכול להיות: עובד שכיר (המעסיק מפריש עבורו תשלום לביטוח הלאומי), עובד עצמאי (שהוא אחראי לבצע את התשלומים ישירות למחלקת הגבייה בביטוח הלאומי), או מי שאינו עובד (בין אם יש לו הכנסות שלא מעבודה או שאין לו הכנסות כאלה).

התשלום לביטוח לאומי מזכה את המבוטחים בקבלת תשלומים שונים, כמו למשל דמי לידה ומענק לידה, דמי אבטלה במקרה של תקופת המתנה ללא שכר בין עבודות, קצבאות נכות ועוד.

חשוב לשלם ביטוח לאומי כנדרש על פי חוק כדי למנוע צבירת חוב שיהיה צורך להחזיר בעתיד, כמו גם כדי לוודא שלא תהיה פגיעה בזכותנו לקבל גמלאות או קצבאות מהביטוח הלאומי בעת הצורך.

מי נחשב לעובד עצמאי?

עובד עצמאי לצרכי תשלום ביטוח לאומי הוא מי שעונה על לפחות אחת מן ההגדרות הבאות: 

  1. עוסק במשלח ידו (בעסק שלו כעצמאי) לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  2. עוסק במשלח ידו (בעסק שלו כעצמאי) לפחות 12 שעות בחודש בממוצע והכנסתו הממוצעת החודשית ממשלח ידו עולה על 15% מהשכר הממוצע.
  3. הכנסתו עולה על 25% מהשכר הממוצע. מי שעובד כעצמאי אך אינו עונה להגדרות הנ"ל יחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה ויידרש לשלם ביטוח לאומי בהתאם. 

עם תחילת הפעילות העסקית כעצמאי יש להצהיר על כך בטופס דין וחשבון רב שנתי (בל/6101) – להורדת הטופס לחץ כאן
בו יש לציין גם את ההכנסה הצפויה ובהתאם לה ייקבע סכום מקדמה חודשי לתשלומי ביטוח לאומי. עם הגשת דוח השומה בתום שנת המס, פרטיה יועברו למוסד לביטוח לאומי ואז ניתן יהיה לקבוע אם המקדמות אכן כיסו את החבות בדיוק או שיש להוסיף תשלום/ לקבל החזר.

ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי

הכנסותיו של עצמאי לצורך חישוב תשלום דמי ביטוח לאומי נקבעות לפי הוראות סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי. על פי הוראות אלה, הסכום הקובע לחישוב התשלום יהיה סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות הקשורות במישרין בפעילות העסקית.

עצמאי ללא הכנסה, או עצמאי שהכנסתו נמוכה מ- 25% מהשכר הממוצע במשק, ישלם דמי ביטוח לאומי כאילו הייתה הכנסתו הסכום המינימלי. על הכנסה של עד 60% מן השכר הממוצע במשק משולמים דמי ביטוח לאומי מופחתים בגובה 5.97% (תשלום זה מכיל גם את דמי הביטוח הלאומי וגם תשלום עבור ביטוח בריאות). עבור ההכנסות שמעל ל – 60% מהשכר הממוצע במשק ישולמו דמי ביטוח לאומי בגובה 17.83%.

ביטוח לאומי לעצמאים

עצמאי שהוא גם עובד שכיר

לעיתים קורה שלעצמאי יש הכנסות נוספות מלבד אלה מעיסוקו במשלוח ידו, לדוגמא:  השכרת נכס מסחרי (הכנסה פאסיבית) או עבודה כשכיר.
במקרה של עצמאיים המשלמים דמי ביטוח לאומי מהכנסותיהם ממשלוח ידם:

  • על הכנסה פאסיבית של עד 25% מהשכר הממוצע יחול פטור מביטוח לאומי.
  • על הכנסה פאסיבית מגובה 25% מן השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע יחולו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות של 9.61%.
  • על הכנסה פאסיבית בגובה השכר הממוצע במשק ועד 45,075 שקלים ישולמו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של 12%.

עצמאי שהכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המרבית לחודש (45,075 שקלים נכון למרץ 2022) לא יחוייב בביטוח לאומי בגין הכנסותיו כעצמאי. אם ההכנסה כשכיר נמוכה מן ההכנסה המרבית הנ"ל ההכנסה כעצמאי תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים הנהוגים לעצמאים, כל זאת לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר (לא יהיה תשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המרבית).

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן