שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

מהם מסלולי המס השונים להכנסות משכירות של דירת מגורים?

קיימים ארבעה מסלולים להקלות במס הכנסה ליחיד המשכיר דירה למגורים בישראל. משכיר דירות רשאי לבחור בכל אחד מהמסלולים עבור כל אחת מהדירות שברשותו. שימו לב, כי בבחירת מספר מסלולי מיסוי, תילקח בחשבון ההכנסה הכוללת מכל דירות המגורים לצורך חישוב הפטור.

פטור מלא:

 ניתן לקבל פטור מלא ממס על הכנסות שכירות מדירה, במידה וההכנסות הן עד 5,196 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2022).

יתרונות:
אין חובת הגשת דוחות שנתיים, והמסלול פשוט ליישום.

חסרונות:
לא ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת ולא ניתן לקבל הטבה של פחת צמוד למדד לפי תקנות דירת מגורים.

יתרונות:

חסרונות:

אין חובת הגשת דוחות שנתיים, והמסלול פשוט ליישום.

לא ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת ולא ניתן לקבל הטבה של פחת צמוד למדד לפי תקנות דירת מגורים.

פטור חלקי:

מסלול היברידי לבעלי הכנסות מעל 5,196 ש"ח לבין 10,140 ש"ח בשנה. במסלול זה חלק מההכנסה פטורה ממס והחלק הנותר ממוסה במס שולי בהתאם למנגנון שנקבע ע"י מס הכנסה.

יתרונות:
ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת על מלא העלות כולל הקרקע על החלק היחסי שחייב במס.
ניתן להעביר הפסד לשנים הבאות לצורך קיזוז רווחים על החלק היחסי שחייב.

חסרונות:
חובת הגשת דו"חות מס שנתיים
ניהול מעקב אחרי ההוצאות השוטפות ואספקת מידע מורחב על מנת לבצע את תחשיב המס
לא ניתן לקבל הטבה של פחת צמוד למדד לפי תקנות דירת מגורים.

יתרונות:


חסרונות:

ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת על מלא העלות כולל הקרקע על החלק היחסי שחייב במס.
ניתן להעביר הפסד לשנים הבאות לצורך קיזוז רווחים על החלק היחסי שחייב.

חובת הגשת דו"חות מס שנתיים
ניהול מעקב אחרי ההוצאות השוטפות ואספקת מידע מורחב על מנת לבצע את תחשיב המס
לא ניתן לקבל הטבה של פחת צמוד למדד לפי תקנות דירת מגורים

מס מופחת:

ניתן לבחור במסלול של מס מופחת, בשיעור של 10% על הכנסות שכירות מדירה.

יתרונות:
אין חובת הגשת דוחות שנתיים, והמסלול פשוט ליישום.

חסרונות:
לא ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת, תשלום המס צריך להתבצע לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה.

יתרונות:

חסרונות:

אין חובת הגשת דוחות שנתיים, והמסלול פשוט ליישום.

לא ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת, תשלום המס צריך להתבצע לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה.

מס שולי:

שיעור המס של המשכיר יקבע בהתאם לסכום כלל ההכנסות שלו.

יתרונות:
ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת על מלוא העלות כולל הקרקע, וניתן להעביר הפסד לשנים הבאות לצורך קיזוז מרווחים.

חסרונות:
חובת הגשת דוחות מס שנתיים, ניהול מעקב אחרי ההוצאות השוטפות ואספקת מידע מורחב על מנת לבצע את תחשיב המס.

יתרונות:

חסרונות:

ניתן לקזז הוצאות שוטפות ופחת על מלוא העלות כולל הקרקע, וניתן להעביר הפסד לשנים הבאות לצורך קיזוז מרווחים.

חובת הגשת דוחות מס שנתיים, ניהול מעקב אחרי ההוצאות השוטפות ואספקת מידע מורחב על מנת לבצע את תחשיב המס.

טיפים לחיסכון שכדאי להכיר

אתם משכירים את הדירה שלכם, ושוכרים אחרת לצורך עבודה או עסק? כנראה שאתם זכאים לקזז את הוצאות הדירה במשך חמשת השנים הראשונות!

קשישים העוברים לגור בבית אבות ומשכירים את הדירה שלהם, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלומי מס. הקריטריונים שצריך לעמוד בהם – הפטור יינתן בגין הנכס בו הקשיש חי לפני המעבר לבית אבות. הפטור המקסימלי הוא עד מחצית מהתשלום השנתי שהקשיש משלם לבית אבות.
על בית האבות להיות בעל רישיון על פי חוק הפיקוח על המעונות.

מרכיבי העלות של דירה

הוצאות הדירה מתחלקות לשלוש קטגוריות: עלויות הרכישה, שיפורים במושכר וציוד.

עלות הרכישה מורכבת ממספר פרמטרים שונים. העלות הכוללת מורכבת ממחיר הרכישה, בנוסף להוצאות הנלוות עד למועד בו הנכס זמין לשימוש. לעלות הרכישה מתווספים מס רכישה, הוצאות משפטיות והוצאות תיווך.
שיפורים במושכר- שיפוצים שמשביחים את הנכס ומעלים את ערכו, ונשארים לטווח ארוך. החלפת צנרת, שיפוץ הדירה, חידוש המטבח, ריצוף והוצאות דומות נכללות בקטגוריה זו.
כמו כן ציוד כגון ריהוט, מזגנים, מכונות כביסה וציוד חשמלי אחר.

מהו פחת ומתי כדאי לשקול ניכוי פחת על דירה מושכרת?

כשאתם רוכשים רכב חדש מהחברה, אתם יודעים שהוא מאבד 15% משוויו, בממוצע, בכל שנה. זה אומר שאם תמכרו את הרכב החדש שלכם בעוד חמש שנים, המחיר שלו בשוק יעמוד על כ – 25% בלבד, ממחירו המקורי בעת הרכישה. הסיבה המרכזית להפחתת מחיר הרכב היא כמובן הפחת – הרכב המתיישן יורד בערכו, גם אם לא שימש אתכם כלל. 
חישוב הפחת הוא נכון לא רק לעולם הרכבים, אלא גם לעולמות רבים אחרים, כמו למשל מכונות ותעשייה – וגם נדל"ן (החלק הבנוי שלו, ללא העלות המשוערת של הקרקע). 
ההנחה היא שגם החלק הבנוי של נכס הנדל"ן שלכם מתיישן, וככל שעובר הזמן – הוא שווה פחות. הירידה בשווי הנובעת מזמן ושימוש תקין בנכס נקראת פחת. ירידת הערך של  הנכס נחשבת להוצאה מוכרת לטובת חישובי המס. 

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן