שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

צ'קליסט סוף שנה לעצמאים

החודשיים האחרונים של כל שנה אזרחית מציעים לכל עצמאי בישראל חלון הזדמנויות אחרון לבצע פעולות שונות וליהנות מהטבות מס משמעותיות. המומחים של אלפי כאן על מנת לעשות לכם סדר בפיננסים לקראת סוף השנה.

השלמת הפקדות לחיסכון פנסיוני

חשוב לדעת כי מתחילת שנת 2017 עצמאים מחויבים על פי חוק להפריש כספים לחיסכון פנסיוני. החוק קובע שיעור מינימאלי מההכנסה שיש להפריש (4.45% מההכנסה עד ל – 5,225 שקלים שהם מחצית מהשכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% מההכנסה שבין הסכום הנ"ל למלוא השכר הממוצע במשק). כדאי לדעת שעצמאים רשאים להגדיל את גובה ההפרשה לחיסכון פנסיוני עד 16% מההכנסות וכך ליהנות מהטבות מס משמעותיות יותר (הסכום המופרש לחיסכון פנסיוני מנוכה מההכנסה החייבת במס).
שלב 1

השלמת הפקדות לחיסכון פנסיוני

חשוב לדעת כי מתחילת שנת 2017 עצמאים מחויבים על פי חוק להפריש כספים לחיסכון פנסיוני. החוק קובע שיעור מינימאלי מההכנסה שיש להפריש (4.45% מההכנסה עד ל – 5,225 שקלים שהם מחצית מהשכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% מההכנסה שבין הסכום הנ"ל למלוא השכר הממוצע במשק). כדאי לדעת שעצמאים רשאים להגדיל את גובה ההפרשה לחיסכון פנסיוני עד 16% מההכנסות וכך ליהנות מהטבות מס משמעותיות יותר (הסכום המופרש לחיסכון פנסיוני מנוכה מההכנסה החייבת במס).

הפקדה לקרן השתלמות

עוד דרך ליהנות מהטבות מס לקראת חישובי הרווח וההפסד והמאזנים הכלכליים של סוף השנה לעצמאיים, היא הפקדת כספים לקרן השתלמות. החוק מאפשר לעצמאים להפקיד עד 4.5% מהכנסתם לקרן השתלמות עד לסכום תקרה של 11,745 שקלים בשנה.
הסכום המופקד לקרן ההשתלמות מוכר כהוצאה, מה שאומר שסכום ההפקדה מנוכה מהכנסות העסק לפני חישוב הסכום לתשלומי מס שנתיים. כך, לא משולמים עבור הסכום שהופקד מס הכנסה, ביטוח לאומי או מס בריאות. החודשיים האחרונים של השנה הם הזמן המתאים ביותר להחליט אם להצטרף לקרן השתלמות במידה ועדיין אין לכם כזו או להפקיד כספים לקרן השתלמות שכבר יש לכם – וכמה.

הפקדה לקרן השתלמות

עוד דרך ליהנות מהטבות מס לקראת חישובי הרווח וההפסד והמאזנים הכלכליים של סוף השנה לעצמאיים, היא הפקדת כספים לקרן השתלמות. החוק מאפשר לעצמאים להפקיד עד 4.5% מהכנסתם לקרן השתלמות עד לסכום תקרה של 11,745 שקלים בשנה.
הסכום המופקד לקרן ההשתלמות מוכר כהוצאה, מה שאומר שסכום ההפקדה מנוכה מהכנסות העסק לפני חישוב הסכום לתשלומי מס שנתיים. כך, לא משולמים עבור הסכום שהופקד מס הכנסה, ביטוח לאומי או מס בריאות. החודשיים האחרונים של השנה הם הזמן המתאים ביותר להחליט אם להצטרף לקרן השתלמות במידה ועדיין אין לכם כזו או להפקיד כספים לקרן השתלמות שכבר יש לכם – וכמה.
שלב 2

סיכום שנתי מול הביטוח הלאומי

כדאי לזכור ש – 52% מדמי הביטוח הלאומי מוכרים לצרכי ניכוי מס (מופחתים מההכנסה החייבת במס). במידה וע"פ הדו"ח השנתי קיים צורך להגדיל את התשלום לביטוח לאומי (המקדמות ששולמו היו נמוכות מהסכום שיש לשלם בפועל) מומלץ לשלם את ההפרש לפני תום שנת המס. במידה ודמי הביטוח הלאומי משולמים באמצעות הוראת קבע לבנק ניתן לזקוף את התשלום לחודש דצמבר כניכוי לאותה שנת מס וכך תקטן החבות במס לשנה זו. כל זאת למרות שהתשלום בפועל יועבר לביטוח הלאומי רק בינואר של השנה החדשה.
שלב 3

סיכום שנתי מול הביטוח הלאומי

כדאי לזכור ש – 52% מדמי הביטוח הלאומי מוכרים לצרכי ניכוי מס (מופחתים מההכנסה החייבת במס). במידה וע"פ הדו"ח השנתי קיים צורך להגדיל את התשלום לביטוח לאומי (המקדמות ששולמו היו נמוכות מהסכום שיש לשלם בפועל) מומלץ לשלם את ההפרש לפני תום שנת המס. במידה ודמי הביטוח הלאומי משולמים באמצעות הוראת קבע לבנק ניתן לזקוף את התשלום לחודש דצמבר כניכוי לאותה שנת מס וכך תקטן החבות במס לשנה זו. כל זאת למרות שהתשלום בפועל יועבר לביטוח הלאומי רק בינואר של השנה החדשה.

הזדמנות אחרונה להגיש בקשה למענק מס הכנסה שלילי

שכירים ועצמאיים מגיל 23 ומעלה שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושאין בבעלותם זכות במקרקעין מעבר לדירת מגורים יחידה, עשויים להיות זכאים לקבל מענק מס הכנסה שלילי אם הכנסתם החודשית (ההכנסה השנתית לחלק ל – 12) הייתה גבוהה מ – 2,080 שקלים אך נמוכה מ – 6,270 שקלים (נכון לתחילת שנת 2022).
מענק מס הכנסה שלילי, המכונה גם מענק עבודה, הוא דרך של המדינה לעודד עבודה גם כאשר השכר המתקבל עבורה נמוך יחסית. חשוב לדעת שבמידה ולא מבקשים מענק עבודה עד תום שנת המס הבאה שלאחר השנה אשר בגינה מבוקש המענק לא ניתן לעשות זאת עוד לעולם. לכן, לקראת סוף שנת המס מומלץ לבדוק שוב אם ייתכן שבגין שנת המס הקודמת קיימת זכאות למענק מס הכנסה שלילי ובמידה ומסתבר שכן – כדאי למהר ולהגיש בקשה. את הבקשה אפשר להגיש בסניפי הדואר או באופן מקוון למי שכבר הגישו בקשות לקבלת מענק עבודה בעבר.
שלב 4

הזדמנות אחרונה להגיש בקשה למענק מס הכנסה שלילי

שכירים ועצמאיים מגיל 23 ומעלה שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושאין בבעלותם זכות במקרקעין מעבר לדירת מגורים יחידה, עשויים להיות זכאים לקבל מענק מס הכנסה שלילי אם הכנסתם החודשית (ההכנסה השנתית לחלק ל – 12) הייתה גבוהה מ – 2,080 שקלים אך נמוכה מ – 6,270 שקלים (נכון לתחילת שנת 2022).
מענק מס הכנסה שלילי, המכונה גם מענק עבודה, הוא דרך של המדינה לעודד עבודה גם כאשר השכר המתקבל עבורה נמוך יחסית. חשוב לדעת שבמידה ולא מבקשים מענק עבודה עד תום שנת המס הבאה שלאחר השנה אשר בגינה מבוקש המענק לא ניתן לעשות זאת עוד לעולם. לכן, לקראת סוף שנת המס מומלץ לבדוק שוב אם ייתכן שבגין שנת המס הקודמת קיימת זכאות למענק מס הכנסה שלילי ובמידה ומסתבר שכן – כדאי למהר ולהגיש בקשה. את הבקשה אפשר להגיש בסניפי הדואר או באופן מקוון למי שכבר הגישו בקשות לקבלת מענק עבודה בעבר.

תרומות המוכרות לצרכי מס

לעצמאי המבצע תרומה בסכום מצטבר של 190 שקלים ומעלה (בשנה) מגיע זיכוי ממס הכנסה בגובה 35% מגובה התרומה. חשוב לדעת שרק תרומות לגופים מוכרים (למשל מלכ"ר או עמותה) מזכות בהטבה. לקראת סוף השנה כדאי לבדוק אם היו תרומות "נשכחות" שלא נכללו בדו"חות המסכמים של השנה כך שתוכלו ליהנות מהזיכוי במס בגין תרומות אלה.

שלב 5

תרומות המוכרות לצרכי מס

לעצמאי המבצע תרומה בסכום מצטבר של 190 שקלים ומעלה (בשנה) מגיע זיכוי ממס הכנסה בגובה 35% מגובה התרומה. חשוב לדעת שרק תרומות לגופים מוכרים (למשל מלכ"ר או עמותה) מזכות בהטבה. לקראת סוף השנה כדאי לבדוק אם היו תרומות "נשכחות" שלא נכללו בדו"חות המסכמים של השנה כך שתוכלו ליהנות מהזיכוי במס בגין תרומות אלה.

הפקדה לקופת גמל להשקעה – דווקא לא ערוץ חיסכון לטווח ארוך

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר הטבות מס ולצד זאת, שומר על נזילות הכספים ומאפשר פדיון בכל עת. מי שיבחר להשאיר את הכספים בקופת גמל להשקעה – יהנה מהטבת מס לפי תיקון 190 ולא ישלם מס רווחי הון על הסכום שנחסך. עצמאי רשאי להפקיד עד 70,913 שקלים בקופת גמל להשקעה, לקראת סוף השנה כדאי לשקול ביצוע הפקדה למכשיר חיסכון אטרקטיבי זה.

שלב 6

הפקדה לקופת גמל להשקעה – דווקא לא ערוץ חיסכון לטווח ארוך

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר הטבות מס ולצד זאת, שומר על נזילות הכספים ומאפשר פדיון בכל עת. מי שיבחר להשאיר את הכספים בקופת גמל להשקעה – יהנה מהטבת מס לפי תיקון 190 ולא ישלם מס רווחי הון על הסכום שנחסך. עצמאי רשאי להפקיד עד 70,913 שקלים בקופת גמל להשקעה, לקראת סוף השנה כדאי לשקול ביצוע הפקדה למכשיר חיסכון אטרקטיבי זה.

ספירת מלאי

מי שמחזיקים מלאי בעסק לצורך מכירה, נדרש לבצע ספירת מלאי על מנת להבין מה החלק שנותר במלאי מאז ספירת המלאי בשנה שעברה ומה החלק במלאי שנמכר. ספירת מלאי משמשת לא רק לחישובי תשלומי מס אלא גם להבנה טובה יותר של מצב העסק והמוצרים הנמכרים – אילו מוצרים נמכרים לאט מאחרים ואיך אפשר לשפר את תזרים המזומנים.
שלב 7

ספירת מלאי

מי שמחזיקים מלאי בעסק לצורך מכירה, נדרש לבצע ספירת מלאי על מנת להבין מה החלק שנותר במלאי מאז ספירת המלאי בשנה שעברה ומה החלק במלאי שנמכר. ספירת מלאי משמשת לא רק לחישובי תשלומי מס אלא גם להבנה טובה יותר של מצב העסק והמוצרים הנמכרים – אילו מוצרים נמכרים לאט מאחרים ואיך אפשר לשפר את תזרים המזומנים.

ספירת קופה קטנה

לצד ספירת המלאי, ביום האחרון של השנה הקלנדרית יש לבצע "ספירת קופה קטנה", לספור את כלל הכספים של העסק ושאינם מופקדים בבנק, כולל צ'קים שעוד לא הופקדו ולדווח את הסכום לרואה החשבון המסכם את השנה.

ספירת קופה קטנה

לצד ספירת המלאי, ביום האחרון של השנה הקלנדרית יש לבצע "ספירת קופה קטנה", לספור את כלל הכספים של העסק ושאינם מופקדים בבנק, כולל צ'קים שעוד לא הופקדו ולדווח את הסכום לרואה החשבון המסכם את השנה.

הוצאות רכב

הרכב המשמש אתכם לצרכי עבודה הוא רכב שההוצאות בגינו מחושבות כהוצאות של העסק. בהתאם לתקנות מס הכנסה עצמאי שמבקש לדרוש הוצאות רכב נדרש לתעד גם את הקילומטרז' ברכב המדווח. סך הקילומטרים שנסעתם במהלך השנה עשוי לשמש במקרה של ביקורת.

שלב 9

הוצאות רכב

הרכב המשמש אתכם לצרכי עבודה הוא רכב שההוצאות בגינו מחושבות כהוצאות של העסק. בהתאם לתקנות מס הכנסה עצמאי שמבקש לדרוש הוצאות רכב נדרש לתעד גם את הקילומטרז' ברכב המדווח. סך הקילומטרים שנסעתם במהלך השנה עשוי לשמש במקרה של ביקורת.

השלמת מקדמות

בעלי עסקים נדרשים בתשלום מקדמות מידי חודש או חודשיים בהתאם להערכה שנקבעה ע"י רשויות המס. כשנגיע לסוף השנה, ייתכן ונבין שהרווחים גבוהים ממה שציפינו ולכן נצטרך להשלים מס. קיימות שתי חלופות לכך.

הראשונה להמתין עד סיום תהליך הגשת הדו"ח השנתי ולאחר סיום התהליך יתברר סכום המס השנתי המדויק ואז נוכל לשלם את התוצאה, אם בחרנו באופציה זאת, על ההפרש שבין המקדמות ששולמו לתוצאת המס הסופית נשלם ריבית בשיעור של 4% בתוספת הצמדה למדד.

האופציה השניה היא השלמת מקדמות לקראת סוף שנת המס, ניתן לשלם באתר האינטרנט של מס הכנסה אומדן של הפער הצפוי בין התשלום במהלך השנה לתוצאת המס בפועל.

מה קורה אם בסוף שילמנו יותר מידי? מס הכנסה יחזיר לנו את הכסף, רק שעכשיו אנחנו נהיה זכאים לריבית בשיעור של 4% בתוספת הצמדה למדד.. 

שלב 10

השלמת מקדמות

בעלי עסקים נדרשים בתשלום מקדמות מידי חודש או חודשיים בהתאם להערכה שנקבעה ע"י רשויות המס. כשנגיע לסוף השנה ייתכן ונבין שהרווחים גבוהים ממה שציפינו ולכן נצטרך להשלים מס. קיימות שתי חלופות לכך.

הראשונה להמתין עד סיום תהליך הגשת הדו"ח השנתי ולאחר סיום התהליך יתברר סכום המס השנתי המדויק ואז נוכל לשלם את התוצאה, אם בחרנו באופציה זאת, על ההפרש שבין המקדמות ששולמו לתוצאת המס הסופית נשלם ריבית בשיעור של 4% בתוספת הצמדה למדד.

האופציה השניה היא השלמת מקדמות לקראת סוף שנת המס, ניתן לשלם באתר האינטרנט של מס הכנסה אומדן של הפער הצפוי בין התשלום במהלך השנה לתוצאת המס בפועל.

מה קורה אם בסוף שילמנו יותר מידי? מס הכנסה יחזיר לנו את הכסף, רק שעכשיו אנחנו נהיה זכאים לריבית בשיעור של 4% בתוספת הצמדה למדד.

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן